Ostutingimused

Ostutingimused

1. Üldtingimused

1.1. Müügis oleva kauba kogus on kuvatud ajalise viivitusega ning see võib erineda lao tegelikust seisust.

1.2. Pärast tellimuse vormistamist kaupa ei broneerita. Ostu-müügi leping loetakse sõlmituks (jõustunuks) hetkest, mil tellimuse staatuseks näitab “makstud”.

1.3. Ostja ja Sportsgear.ee (FillEnergi OÜ) vahel tekkivad tellimustega ja ostudega seotud vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, on pooltel õigus enda õiguste kaitseks pöörduda Tarbijakaitseametisse või Tallinna Linnakohtusse. Vaidluste lahendamisel juhinduvad pooled Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest.

2. Tellimuse vormistamise sammud.

2.1. Lisage valitud tooted ostukorvi.

2.2. Kassa vaates sisestage tellimuse täitmiseks kohustuslikud isikuandmed ja märkige linnukesega nõustumine veebilehe müügitingimustega. Klikkige nupule "Kinnitan, et mu tellimus".

2.3. Külastaja suunatakse makse leheküljele.

2.4. Pärast valitud makseviisi edukat sooritust kuvatakse ekraanile tellimuse kinnitus ning saadetakse see ka kliendi poolt sisestatud e-maili aadressile.

2.5. Ebaõnnestunud makseviisi kasutamise korral tellimuse käsitlus peatatakse.

2.6. Juhul kui tellimuse täitmine võtab aega enam kui ette nähtud või tellimuse täitmisel ilmnevad mingid probleemid, võetakse Kliendiga koheselt ühendust ning lepitakse tellimuse täitmise tingimused kokku täiendavalt.


3. Hind

3.1. Kõik hinnad sisaldavad Eesti Vabariigis kehtestatud käibemaksu.

3.2. Hinnad, mida näete meie kodulehel on antud eurodes.

3.3. Hinnad ei sisalda kohaletoimetamise kulusid.

4. Tasumine

4.1. Veebikeskkonnas tehtud tellimuste eest tasutakse 100% ettemaksuna. Juhul kui Klient on tellinud arve, või vormistanud tellimuse juriidilise isikuna (ärikliendina), saadetakse arve kliendile eraldi soovitud e-mailile.

4.2. Kliendil on võimalik maksta pangaülekannega, Eesti pangalinkidega (Swedbank, SEB, LHV, Luminor, Coop, Liisi, Pocopay). Tellimuse kinnitamisel suunatakse Teid panka, kus ootab ees eeltäidetud maksekorraldus.

4.3. Tasumine toimub väljaspool E-poodi turvalises keskkonnas mida vahendab Maksekeskus AS.

4.4. Tellimuse esitamise ning tasumise järgselt saadetakse Kliendile e-posti teel tellimuse kinnitus.

5. Kohaletoimetamine

5.1. Kohaletoimetamine on üle Eesti.

5.2. Sõltuvalt kaubast toimetavad kauba kliendini Venipak.

5.3. Kaup toimetatakse kohale 2-5 tööpäeva jooksul, kui kaup on laos olemas. Maksimaalne tarneaeg - 5 tööpäeva. COVID-19 pärast, tarnaeg võib muutuda, antud juhul meie konsultant võtab Teiega ühendust.

5.4. Kui kaupa laos ei ole, võib kohaletoimetamine rohkem aega võtta. Sel juhul teavitab Sportsgear.ee (FillEnergi OÜ) teenindusosakond ostjat sellest kohe.

6. Pakend

6.1. Sportsgear.ee (FillEnergi OÜ) soovitab originaalpakendi alles hoida juhuks, kui peaks tekkima vajadus kaup garantiihooldusesse saata.

6.2. Kaubalt ei tohi eemaldada seerianumbrit või muud olulist kauba identifitseerimiseks vajalikku informatsiooni.

7. Tellimuse tühistamine

7.1. Kliendil on õigus keelduda ostust 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kätte saamise päevast. Klient on kohustatud enda soovist Sportsgear.ee (FillEnergi OÜ)-d teavitama e-posti aadressil info@sportsgear.ee. Müüja palub märkida avalduses kauba tagastamise põhjuse.

7.2. Tellimuse tühistamisel on tarbija kohustatud tasuma kauba tagastamisega seotud saatmiskulud summas kuni 10 eurot välja arvatud juhtudel, kui tagastatav ese ei vasta tellimusele.

7.3. Lepingu lõpetamisel tuleb ostetud kaup viivitamatult tagastada (kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul).

7.4. Raha tagastatud kauba eest kantakse Kliendi arveldusarvele esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 tööpäeva jooksulpeale kauba tagasi jõudmist müüjale. Kauba tagastamisega seotud saatekulud tasub Klient.

8. Kauba tagastamine

8.1 Kliendil on õigus tagastada tellimus 14 tööpäeva jooksul, alates kauba kättesaamisest. Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis. Tagastamisavaldus tuleb saata Sportsgear.ee meili aadressile. Avaldusse tuleb märkida tellimuse number, Kliendi nimi ning pangakonto number. Tellimuse maksumuse summa ning transpordikulud tagastatakse Kliendi pangakontole 14 tööpäeva jooksul, alates taganemisavalduse saamisest.

8.2 Sportsgear.ee kannab saatekulud kulud juhul kui:

  • Kaup oli transportimisel saanud vigastada.
  • Toode ei vasta tellimuses väljatoodud tootele.

8.3 Sportsgear.ee jätab endale õiguse mitte tühistada Kliendi tellimust ning mitte vastu võtta tagastatud kaupa juhul, kui ostetud mööbliesemed on valmistatud Kliendile eritellimusel. Tegemist on eriprojekti- või muuga mis vastavuses Kliendi soovitustele ja nõudmistele. Need tellimused erinevad selle poolest, et klient on täitnud eritellimuste koostamise vormi mis on lisatud Müügilepingule.

8.4 Kui tagastatav toode on viga saanud - jätab Sportsgear.ee endale õiguse tasaarvestada toote väärtus. Juhul, kui Klient ei ole nõus tasaarvestamisega, on tal õigus kasutada sõltumatu eksperdi hinnangut.

8.5 Sportsgear.ee jätab endale õiguse tühistada Kliendi tellimus juhul, kui:

  • Klient ei ole tellimuse kinnitusel/arvel välja toodud summat tasunud 5 tööpäeva jooksul, alates tellimuse kinnituse/arve väljastamis kuupäevast.
  • Kliendil on Sportsgear.ee ees võlgnevus.
  • Kliendi järelmaksutaotluse päringul kohta saabus negatiivne vastus.
  • Tellitud kaup puudub tarnija laos ning Klient ei ole nõus Sportsgear.ee poolt pakutava asendustootega.

8.6 Kliendil on õigus esitada pretensioone 24 kuu jooksul, alates kauba kättesaamisest.

8.7 Sportsgear.ee ei vastuta:

  • Kui toode on rikutud/kahjustatud kliendi poolt.
  • Puuduste eest mis on tekkinud toote mitte sihtotstarbelise kasutamise tagajärjel.
  • Toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

8.8 Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral, on kliendil õigus nõuda kauba asendamist nõuetele vastava ja puudusteta tootega.


9. Garantii
9.1. Sportsgear.ee (FillEnergi OÜ) ei teosta garantiiremonti. Remonti teostavad volitatud esindused. Taolise esinduse puudumisel teostatakse garantiiremonti Sportsgear.ee (FillEnergi OÜ) vahendusel tarnija või tootja remonditöökojas.

9.2. Garantiiperiood algab hetkest, mil klient on arvel/saatelehel märgitud kauba kätte saanud. Tootja vastutab kauba eest 6 kuu jooksul.

9.3. Garantiiremondi aluseks on Sportsgear.ee (FillEnergi OÜ) väljastatud arve/saateleht, garantiitalong ja defektiga seade ise. Seadme seerianumber peab olema terve. Kui seadme seerianumber on kahjustada saanud või ei ole loetav, on esindusel või Sportsgear.ee (FillEnergi OÜ)-l õigus keelduda tasuta garantiiremondist.

9.4. Klient peab toimetama katkise kauba kauplusesse.

9.5. Kui seadme remont ei ole võimalik ja/või selle seadme mudeli tootmise on lõpetatud, vahetab tarnija (importija)/tootja kauba samade omadustega samalaadse toote vastu.

10. Poolte vastutus

10.1 Sportsgear.ee (FillEnergi OÜ) kannab vastutust kliendi ees ja klient kannab vastutust Sportsgear.ee (FillEnergi OÜ) ees teisele poolel tekitatud kahju eest käesolevate tingimuste rikkumisel Eesti Vabariigi seaduses sätestatud juhtudel ja ulatuses.

10.2. Sportsgear.ee (FillEnergi OÜ) ei vastuta kliendi kantava kahju või kauba kohaletoimetamise viivituse eest, kui kahju või kohaletoimetamise viivitus on tingitud Sportsgear.ee (FillEnergi OÜ)-st sõltumatutel põhjustel ja mille tekkimist Sportsgear.ee (FillEnergi OÜ) ette ei näinud ja ei saanud ette näha.

11. Isikuandmete kaitse

11.1. E-poes registreerimisel ja ostude tegemisel säilitab Sportsgear.ee (FillEnergi OÜ) kliendi isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, postiaadress ja e-posti aadress, kontaktitelefon) ja kogu tehtud ostude informatsiooni. Kõiki kliendilt tellimuse vormistamisel saadud andmeid käsitleb Sportsgear.ee (FillEnergi OÜ) kliendi isikuandmetena ja neid töödeldakse konfidentsiaalse informatsioonina kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega. Sisseostu paremaks planeerimiseks ja tarbijaharjumuste analüüsimiseks ei edasta Sportsgear.ee (FillEnergi OÜ) saadud andmeid kolmandatele isikutele välja arvatud kauba kohaletoimetamiseks vajalikud miinimumandmed.

11.2. Kliendil on õigus vaadata Sportsgear.ee (FillEnergi OÜ) käsutuses olevaid andmeid ja samuti keelata nende edasine töötlemine.

11.3. Sportsgear.ee (FillEnergi OÜ) ja pankade vahelise šifreeritud andmete edastamise kanali kasutamine garanteerib, et kõrvalised isikud, sealhulgas Sportsgear.ee (FillEnergi OÜ), ei saa juurdepääsu kliendi isiklikele pangarekvisiitidele.

Sportsgear (FillEnergi OÜ) on isikuandmete vastutav töötleja, Sportsgear (FillEnergi OÜ) edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.