Garantii ja Tagastamine

Garantii ja Tagastamine

1.1 Kliendil on õigus tagastada tellimus 14 tööpäeva jooksul, alates kauba kättesaamisest. Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis. Tagastamisavaldus tuleb saata Sportsgear.ee meili aadressile. Avaldusse tuleb märkida tellimuse number, Kliendi nimi ning pangakonto number. Tellimuse maksumuse summa ning transpordikulud tagastatakse Kliendi pangakontole 14 tööpäeva jooksul, alates taganemisavalduse saamisest.

1.2 Sportsgear.ee kannab saatekulud kulud juhul kui:

  • Kaup oli transportimisel saanud vigastada.
  • Toode ei vasta tellimuses väljatoodud tootele.
1.3 Sportsgear.ee jätab endale õiguse mitte tühistada Kliendi tellimust ning mitte vastu võtta tagastatud kaupa juhul, kui ostetud mööbliesemed on valmistatud Kliendile eritellimusel. Tegemist on eriprojekti- või muuga mis vastavuses Kliendi soovitustele ja nõudmistele. Need tellimused erinevad selle poolest, et klient on täitnud eritellimuste koostamise vormi mis on lisatud Müügilepingule.

1.4 Kui tagastatav toode on viga saanud - jätab Sportsgear.ee endale õiguse tasaarvestada toote väärtus. Juhul, kui Klient ei ole nõus tasaarvestamisega, on tal õigus kasutada sõltumatu eksperdi hinnangut.

1.5 Sportsgear.ee jätab endale õiguse tühistada Kliendi tellimus juhul, kui:

  • Klient ei ole tellimuse kinnitusel/arvel välja toodud summat tasunud 5 tööpäeva jooksul, alates tellimuse kinnituse/arve väljastamis kuupäevast.
  • Kliendil on Sportsgear.ee ees võlgnevus.
  • Kliendi järelmaksutaotluse päringul kohta saabus negatiivne vastus.
  • Tellitud kaup puudub tarnija laos ning Klient ei ole nõus Sportsgear.ee poolt pakutava asendustootega.
1.6 Kliendil on õigus esitada pretensioone 24 kuu jooksul, alates kauba kättesaamisest.

1.7 Sportsgear.ee ei vastuta:

  • Kui toode on rikutud/kahjustatud kliendi poolt.
  • Puuduste eest mis on tekkinud toote mitte sihtotstarbelise kasutamise tagajärjel.
  • Toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.
1.8 Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral, on kliendil õigus nõuda kauba asendamist nõuetele vastava ja puudusteta tootega.